Tìm hiểu Điều khoản và Điều kiện chi tiết

Điều khoản và Điều kiện

Các quy định về chính Chính sách & Quyền riêng tư dưới đây mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng, và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng, nhân viên và bất kỳ cá nhân nào khác có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ. Chúng tôi cam kết duy trì quyền riêng tư và bảo mật của tất cả dữ liệu cá nhân được giao đồng thời khi sử dụng dịch vụ, khách hàng cũng sẽ  đồng ý với các điều khoản được mô tả trong Chính sách & Quyền riêng tư này.

I. Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

1. Các loại thông tin cá nhân được thu thập

Chúng tôi có thể thu thập và xử lý các loại thông tin cá nhân sau:

– Thông tin khách hàng: Bao gồm chi tiết các thông tin cá nhân của khách hàng, chẳng hạn như tên, thông tin liên lạc, thông tin thanh toán và các thông tin có liên quan khác.

– Thông tin nhân viên: Bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin sau: tên, thông tin liên lạc, thông tin thanh toán, quá trình làm việc và bằng cấp/chứng chỉ.

– Thông tin người dùng: Khi người dùng tương tác với trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân như địa chỉ IP, cookie và dữ liệu kỹ thuật khác.

2. Mục đích Thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân để cung cấp dịch vụ của mình và cải thiện trải nghiệm người dùng. Mục đích cụ thể bao gồm, nhưng không giới hạn:

– Giao tiếp: Để liên lạc với khách hàng, nhân viên và người dùng nhằm cung cấp thông tin về các dịch vụ, bản cập nhật và tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ.

– Cung cấp dịch vụ: Cung cấp các dịch vụ được yêu cầu, bao gồm hỗ trợ kỹ thuật và khắc phục sự cố.

– Công việc: Quản lý các hoạt động liên quan đến nhân viên như tuyển dụng, trả lương, đánh giá hiệu quả công việc.

– Tuân thủ pháp luật: Tuân thủ luật pháp, quy định và quy trình pháp lý hiện hành.

3. Cho phép và Từ chối

Bằng cách cung cấp thông tin cá nhân cho DigiBird Co, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin đó theo Chính sách & Quyền riêng tư này. Nếu bạn không đồng ý toàn bộ hoặc bất kỳ hoạt động xử lý dữ liệu cụ thể nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại bd@digibird.io.

 

II. Tiết lộ thông tin cá nhân

1. Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba

Chúng tôi có thể thuê các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba thực hiện một số chức năng hoặc dịch vụ thay chúng tôi. Các nhà cung cấp này sẽ có quyền truy cập vào một sô thông tin cá nhân để tiến hành công việc trong trường hợp cần thiết, tuy nhiên nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào khác vẫn sẽ được bảo đảm.

2. Yêu cầu pháp lý

Chúng tôi có thể phải tiết lộ thông tin cá nhân khi có yêu cầu của luật pháp hoặc để đáp ứng các quy trình pháp lý cần thiết, chẳng hạn như các cuộc kiện tụng, lệnh của tòa án hoặc cuộc điều tra của chính phủ.

3. Chuyển nhượng kinh doanh

Trong trường hợp có phát sinh các giao dịch sáp nhập, mua lại hoặc bán công ty của chúng tôi hoặc một phần tài sản của công ty, thông tin cá nhân có thể được chuyển giao như một phần của giao dịch. Chúng tôi sẽ thông báo cho các cá nhân bị ảnh hưởng trước khi thông tin cá nhân của họ phải tuân theo một chính sách bảo mật khác.

III. Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi thực hiện các biện pháp tiên tiến và phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi bị truy cập trái phép, mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi. Các biện pháp bảo vệ kỹ thuật, quản lý và phòng vệ được áp dụng để đảm bảo an toàn dữ liệu, duy trì tính bảo mật và tính toàn vẹn của thông tin cá nhân.

IV. Lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi sẽ lưu giữ các thông tin cá nhân trong thời gian cần thiết để hoàn thành các mục đích mà thông tin đó được thu thập; nếu có phát sinh yêu cầu thời gian lưu giữ dài hơn thì phải được bên cung cấp thông tin cho phép hoặc thỏa mãn theo quy định của pháp luật hiện hành. Khi thông tin cá nhân không còn cần thiết nữa, chúng tôi sẽ một cách an toàn theo chính sách lưu giữ và hủy dữ liệu.

V. Các thay đổi đối với Quyền riêng tư & Chính sách này

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách & Quyền riêng tư này định kỳ để bắt kịp các yêu cầu thực tiễn, công nghệ hoặc các yêu cầu về mặt pháp lý. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại chính sách này thường xuyên để tránh bỏ lỡ bất kỳ sự thay đổi nào. Chính sách & Quyền riêng tư sửa đổi sẽ có hiệu lực khi đăng trên Website chính thức của chúng tôi.

VI. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hoặc yêu cầu nào liên quan đến Chính sách & Quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại bd@digibird.io.

Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Chính sách & Quyền riêng tư này.

Giấy phép sử dụng

Chúng tôi cam kết tiến hành hoạt động kinh doanh của mình theo các nguyên tắc này để đảm bảo rằng tính bảo mật của thông tin cá nhân được bảo vệ và duy trì. Đôi khi, DigiBird có thể thay đổi chính sách quyền riêng tư này theo quyết định riêng của DigiBird.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Các tài liệu trên trang web của DigiBird được cung cấp trên cơ sở 'nguyên trạng'. DigiBird không đưa ra bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, đồng thời từ chối và phủ nhận tất cả các bảo đảm khác bao gồm nhưng không giới hạn các bảo đảm hoặc điều kiện ngụ ý về khả năng bán được, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm các quyền khác.

Chính sách bảo mật

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Chính sách của DigiBird là tôn trọng quyền riêng tư của bạn về bất kỳ thông tin nào chúng tôi có thể thu thập khi vận hành trang web của mình. Theo đó, chúng tôi đã phát triển chính sách bảo mật này để bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng, truyền đạt, tiết lộ và sử dụng thông tin cá nhân theo cách khác. Chúng tôi đã phác thảo chính sách bảo mật của chúng tôi dưới đây.

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân bằng các phương tiện hợp pháp và công bằng và khi thích hợp, với sự hiểu biết hoặc đồng ý của cá nhân liên quan.
Trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xác định mục đích thu thập thông tin.
Chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân chỉ để thực hiện các mục đích do chúng tôi chỉ định và cho các mục đích phụ trợ khác, trừ khi chúng tôi nhận được sự đồng ý của cá nhân liên quan hoặc theo yêu cầu của pháp luật.
Dữ liệu cá nhân phải phù hợp với mục đích sử dụng và trong phạm vi cần thiết cho những mục đích đó, dữ liệu đó phải chính xác, đầy đủ và cập nhật.
Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân bằng cách sử dụng các biện pháp bảo vệ an ninh hợp lý chống mất mát hoặc trộm cắp, cũng như truy cập, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi trái phép.
Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin cá nhân trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích cho phép của pháp luật.

Chúng tôi cam kết tiến hành hoạt động kinh doanh của mình theo các nguyên tắc này để đảm bảo rằng tính bảo mật của thông tin cá nhân được bảo vệ và duy trì. Đôi khi, DigiBird có thể thay đổi chính sách quyền riêng tư này theo quyết định riêng của DigiBird.

Cần thêm thông tin? Liên hệ chúng tôi
Image link
Image link
Hỗ Trợ Khách Hàng

Nếu quý khách cần bất kỳ hỗ trợ nào hoặc có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của DigiBird, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua cửa sổ chat này.

Liên hệ ngay cho DigiBird Team

Đội ngũ DigiBird luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Thời gian phản hồi trong vòng: 24h
Liên hệ ngay qua Social Channels

Đội ngũ DigiBird luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Theo dõi DigiBird trên:

DigiBird Hotline:

Dữ liệu đã được bảo vệ.