Changelog Version 2.0.0

Version 2.0.0

Changelog Page

Aimini x Sapo - Release Notes  2024-4-28 

New Features:

* Added:

- Update UI app Aimini in Sapo

- Connect authen Aimini x Sapo, fix luồng xuất bản app, app của tôi connect CDP - UI list tính năng

- Update 5 app new 

- Cải thiện cấu trúc src code =================

CDP - Release Notes v2.1.0

* Added:

- Mini App (Zalo zns, zalo OA) - Shipping Provider (GHN và GHTK)

- Games

- Group User

- Promotion: Flash sale, Voucher Game

- Product: review product Improvements: * Added:

- UI product: order field, add URL video, Weight

Version 1.0.0

Changelog Page

Launching Version AIMINI đầu tiên trên Mini App

Aimini - Release Notes v1.1 / 2023-12-01 ================== New Features:

* Added:

- List Mini Game Tết, Giáng Sinh

- Danh sách app của tôi ( xem, xóa )

- Edit component, edit data trong chỉnh sửa app

- Add form contact user Fix bug:

- Fix bug authen with google

- Edit component, UI

Version 1.0.0 DigiBird CDP

Câu hỏi thường gặp từ khách hàng

Chúng tôi tổng hợp các thắc mắc khách hàng thường gặp

Image link
Image link
Hỗ Trợ Khách Hàng

Nếu quý khách cần bất kỳ hỗ trợ nào hoặc có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của DigiBird, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua cửa sổ chat này.

Liên hệ ngay cho DigiBird Team

Đội ngũ DigiBird luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Thời gian phản hồi trong vòng: 24h
Liên hệ ngay qua Social Channels

Đội ngũ DigiBird luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Theo dõi DigiBird trên:

DigiBird Hotline:

Dữ liệu đã được bảo vệ.