Careers

Phát triển sự nghiệp cùng DigiBird Co.

Tuyển dụng

Tháng Sáu 1, 2021 2023-08-17 17:20

DigiBird Tuyển Dụng
Tham gia đội ngũ năng động của chúng tôi

DigiBird Tuyển Dụng
Văn hóa và Phúc lợi

digibird

Lương thưởng cạnh tranh

Chúng tôi cung cấp chương trình phúc lợi toàn diện, bảo đảm vững chắc về mặt tài chính đối với nhân sự

digibird co

Tôn trọng khác biệt

DigiBird Co. luôn tôn trọng sự khác biệt và luôn tạo điều kiện để sự khác biệt trở thành sự sáng tạo

icon

Phát triển chuyên môn

Thường xuyên cấp các khóa đào tạo chuyên môn và nâng cao kỹ năng để phát triển nhân sự

icon

Tôn vinh giá trị

Chúng tôi luôn hướng đến hành động một cách chính trực và trân trọng những giá trị mà nhân sự đã đóng góp

mini app digibird

Linh hoạt làm việc

Mô hình làm việc linh hoạt thúc đẩy sự cân bằng cuộc sống cá nhân và công việc

digibird

Hướng về mục tiêu

Là định hướng cho những kỳ vọng của chúng tôi khi làm việc cùng nhau và với khách hàng

DigiBird Tuyển dụng
Vị trí đang tuyển

Joining Us & Fly with Us

Seninor Business Development

 Sale Team Full Time / HCM, Viet Nam

Content Intern

MKT Team / Full Time / HCM, Viet Nam

UX/UI Designer Intern

UX/UI Designer Full Time / HCM, Viet Nam

Join our team

We're growing and frequently have new openings.

Thông báo: Bạn không thể sao chép nội dung hoặc xem nguồn!!