Dịch Vụ Email Doanh Nghiệp

Tháng Bảy 3, 2023 2023-10-18 15:09
Google & Microsoft Email

Giải pháp Email doanh nghiệp 

Email doanh nghiệp là địa chỉ email thuộc sở hữu của công ty, dùng để trao đổi liên lạc với đối tác, khách hàng. Được đặt theo cấu trúc đuôi là tên miền riêng website doanh nghiệp. 

dịch vụ email doanh nghiệp
biểu tượng email
Google & Microsoft Business Email

Kết nối an toàn - Dễ dàng truyền tải 

Quản lý tổ chức dễ dàng, đảm bảo thông tin được truyền tải đúng mục đích, đúng chuẩn mực. Với nền tảng là các nhà cung cấp uy tín nhất (Google và Microsoft), nâng cao năng suất và khả năng kết nối của doanh nghiệp với bộ tính năng toàn diện của DigiBird Co

GOOGLE WORLSPACE & MICROSOFT 365 BUSINESS EMAIL

Google Workspace Microsoft 365

Work with us

Để DigiBird đồng hành cùng bạn trên hành trình chuyển đổi số

 Đổi mới - Kết nối - Hiệu quả

Thông báo: Bạn không thể sao chép nội dung hoặc xem nguồn!!