Cloud Service

Tháng Sáu 12, 2023 2023-10-18 15:09
Dịch vụ lưu trữ đám mây - Cloud Server

Được xây dựng cho tất cả các quy mô

Trải nghiệm dịch vụ Cloud Server của DigiBird Co. để đơn giản hóa cơ sở lưu trữ, thúc đẩy hợp tác và tăng cường bảo mật cho toàn bộ dữ liệu của doanh nghiệp. 

cloud server service digibird co.
Tính năng

Với dịch vụ điện toán đám mây - Cloud Server, bạn có thể: 

Giá Shared Hosting

Theo Tháng Theo Năm Save 20%

Giá Cloud Server

Monthly Anually Save 20%

Chuyển đổi, Kết nối, Thành công

Để DigiBird Co. đồng hành cùng bạn
trên hành trình chuyển đổi số

Join Us!

Subcribe our newsletter and stay up to date about the company

Thông báo: Bạn không thể sao chép nội dung hoặc xem nguồn!!